Kindlustusjuhtumite esitamine hüvitamiseks

Kindlustusjuhtumi hüvitamise aluseks on:

1. Sinu poolt hambaravi eest tasutud hambaravikliiniku arve
2. Kindlustusjuhtumi esitamise vorm
3. Maksekorralduse koopia kui tasusid hambaravi eest kaardimakset

Väga tähtis on, et:

Raviarvel või kindlustusjuhtumi esitamise vormil oleks selgelt arusaadav hamba, millele ravi teostati, number.

Pea meeles, et:

Teatud hambaravi (vaata oma Cavitas hambaravikindlustuslepingu tingimuste punkti 7.2) kuulub hüvitamisele vaid siis kui oled saanud enne ravi kindlustusjuhtumite käsitleja kinnituse

Sinu kindlustusjuhtumeid käsitleb:

Kindlustusandja poolt volitatud ettevõtte Denis Europe OÜ, kellega saad küsimuste korral kontakti kirjutades e-posti aadressil kindlustusjuhtum@denisglobal.com või suhelda läbi kindlustusjuhtumite portaali sõnumiside.