Kindlustusjuhtumite esitamine hüvitamiseks

Kindlustusjuhtumi hüvitamise aluseks on:

1. Sinu poolt ravi eest tasutud hambaravikliiniku arve
2. kindlustusjuhtumi esitamise vorm (kui see on nõutud Sinu kindlustuslepingu tingimustega)
3. maksekorralduse koopia v.a sularahamakse korral

Väga tähtis on, et:

Raviarvel või kindlustusjuhtumi esitamise vormil oleks selgelt arusaadav hamba, millele ravi teostati, number.

Pea meeles, et:

Teatud ravi kuulub hüvitamisele vaid siis kui oled eelnevalt saanud kindlustusjuhtumite käsitleja kinnituse sellele ravile (kui see on nõutud Sinu kindlustuslepingu tingimustega).

Sinu kindlustusjuhtumeid käsitleb:

Kindlustusandja poolt volitatud ettevõtte Denis Europe OÜ, kellega saad küsimuste korral kontakti kirjutades e-posti aadressil kindlustusjuhtum@denisglobal.com või suhelda läbi kindlustusjuhtumite portaali sõnumiside.